Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Ποιός είναι ο Δρ Rath και Ποιά η συνεισφορά του στον τομέα της Φυσικής Υγείας

Ο Δρ. Rath δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της πολιτικής για την υγεία. Μάχεται για την ελεύθερη πρόσβαση σε θεραπείες με βιταμίνες και σε άλλες φυσικές θεραπείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη, αποκαλύπτει τις δολοπλοκίες του λόμπυ της βιομηχανίας φαρμάκων, παρέχοντας βήμα στη δημόσια κριτική. Ο οργανισμός υγείας που ίδρυσε ο Δρ. Rath, χαρακτηρίζεται παγκοσμίως μοναδικός.

ShareThis