Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Η φυσική θεραπεία της στεφανιαίας νόσου είναι δυνατή - Πρόσφατες έρευνες επικρίνουν ανώφελα φάρμακα


Eκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη υποφέρουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Τα σημάδια είναι δύσπνοια, οίδημα και κούραση. Συχνά, αυτοί που επηρεάζονται υποφέρουν από καρδιακή αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο. Είναι ανησυχητικό το πώς ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από καρδιακή ανεπάρκεια έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τη μαζική χρήση πολύ «αποτελεσματικών» χημικών φαρμάκων.

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν τους μεγάλους κινδύνους και την αναποτελεσματικότητα αυτών των συμβατικών φαρμάκων, αλλά απο-τυγχάνουν να αναφέρουν ότι τα πλεονεκτήματα της φυσικής αντιμετώπισης αυτής της κοινής ασθένειας είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό!
 
Τα χημικά φάρμακα δεν οδηγούν πουθενά
Στο τεύχος της 19ης Ιουνίου 2008 του περιοδικού “New England Journal of Medicine”, ενός από τα πιο γνωστά ιατρικά περιοδικά παγκοσμίως, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα δύο κλινικών ερευνών στις οποίες χρη-σιμοποιήθηκε συμβατική αγωγή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιακή αρρυθμία. Και στις δύο έρευνες η θεραπεία δεν ήταν μόνο αναποτελεσματική, αλλά εξαιτίας των βλαβερών συνεπειών του φαρμά-κου, στην πραγματικότητα αποδείχτηκε επικίνδυνη για την υγεία.
 
Η δεύτερη έρευνα εστίασε στην αποτελεσματικότητα του φαρμάκου Ντρονενταρόν για την αρρυθμία, σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανε-πάρκεια. Η έρευνα, που αρχικά σχεδιάστηκε να διαρκέσει δύο χρόνια, χρειάστηκε να διακοπεί πρόωρα εξαιτίας του ανησυχητικού ρυθμού θανάτου των ασθενών που τους χορηγούταν το Ντρονενταρόν!
Tα αποτελέσματα αυτών των δύο ερευνών ενισχύουν απλά το επιχείρη-μα ότι η χρήση συμβατικών θεραπειών, προσανατολισμένων φαρμακευ-τικά, για τη μάχη εναντίον αυτών των κοινών προβλημάτων υγείας, θα αποτύχει.
 
H συμβατική ιατρική σε αδιέξοδο
 
Είναι γεγονός ότι η συμβατική θεραπεία περιορίζεται κυρίως στην αντι-μετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας ή καρδιακής αρρυθμίας με φάρμα-κα που εστιάζουν στα συμπτώματα. Για παράδειγμα, η καρδιακή ανεπάρ-κεια αντιμετωπίζεται με διουρητικά για να διώξουν το νερό που κατακρατείται στους ιστούς του σώματος εξαιτίας της αδύνατης αντλητι-κής λειτουργίας της καρδιάς. Η προτιμώμενη θεραπεία για καρδιακή αρρυθμία είναι οι βήτα αναστολείς, οι ανταγωνιστές ασβεστίου και άλλα φάρμακα κατά της αρρυθμίας, και συχνά η εμφύτευση βηματοδότη.
 
Η  διάγνωση είναι γενικά γνωστή ως «ιδιοπαθής καρδιομυοπάθεια», δηλαδή στεφανιαία νόσος αγνώστου προέλευσης. Υπό το φως της έλλει-ψης γνώσης για τις κύριες αιτίες αυτής της ασθένειας, προκαλεί μετά βίας έκπληξη, το γεγονός ότι σε πολλούς ανθρώπους, που υποφέρουν από καρδιακή ανεπάρκεια, γίνεται μεταμόσχευση καρδιάς, ως η μόνη πιθανό-τητα επιβίωσης, συχνά μετά από πολλά χρόνια συμβατικής θεραπείας.
 
Η Κυτταρική Ιατρική ανοίγει το δρόμο για μια, προσανατολισμένη στα αίτια, θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
 Η Κυτταρική Ιατρική παρέχει ένα ιστορικό επίτευγμα στην κατανόηση των αιτιών, της πρόληψης και της αντιμετώπισης αυτής της κοινής ασθέ-νειας. Η πρωταρχική αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας και της καρδιακής αρρυθμίας είναι η έλλειψη βιταμινών και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα του μυ της καρδιάς.
Ο λόγος είναι προφανής και εύκολα κατανοητός. Εξαιτίας της διαδικα-σίας συνεχούς αντλητικής λειτουργίας της καρδιάς, απαιτείται ο βέλτι-στος ανεφοδιασμός με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα παρέ-χουν βίο-ενέργεια στα εκατομμύρια κύτταρα του καρδιακού μυ.
Για τη μετατροπή των θρεπτικών συστατικών σε βίο-ενέργεια απαιτού-νται βιταμίνες και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η μακροχρόνια ανεπαρκής πρόσληψη ουσιωδών θρεπτικών συστατικών είναι ο λόγος για την αδύναμη λειτουργία άντλησης της καρδιάς (ακριβώς όπως η μηχανή του αυτοκινήτου ξεμένει από καύσιμα), η οποία, με τη σειρά της, διαταράσσει την ηλεκτρική ώθηση που είναι υπεύθυνη για έναν κανονικό καρδιακό παλμό.
Κλινικές έρευνες αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα των μικροθρεπτικών συστατικών
Η ενέργεια παράγεται στους «σταθμούς παραγωγής ενέργειας» του κυτ-τάρου, τα μιτοχόνδρια, και μετέχει σε μία αλυσίδα πολυάριθμων βιοχη-μικών σταδίων, που βασίζονται σε έναν ικανοποιητικό ανεφοδιασμό μικροθρεπτικών συστατικών όπως είναι η βιταμίνη C, οι βιταμίνες Β, το μαγνήσιο, το συνένζυμο Q10.
Το αμινοξύ L-καρνιτίνη, μαζί με το συνένζυμο Q10, παρέχουν ένα μέσο μεταφοράς για τα λιπαρά οξέα (ο παροχέας ενέργειας) στα μιτοχόνδρια των κυττάρων μας. Η καρδιά και το μυοσκελετικό μας σύστημα απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, οι οποίες προσλαμβάνονται πρωτίστως από την καύση των λιπαρών οξέων. Ένα ακόμη απαραίτητο θρεπτικό συστατικό είναι η ταυρίνη, ένα φυσικό αμινοξύ. Δρα σταθεροποιητικά και καταπραϋντικά στις ευερέθιστες κυτταρικές μεμβράνες που βρίσκο-νται στην καρδιά. Η σταθεροποιητική δράση του προάγει επίσης τη δρα-στηριότητα του καρδιακού μυ και δυναμώνει τον καρδιακό παλμό. Επο-μένως, μειώνεται ο κίνδυνος για καρδιακή αρρυθμία.
 
Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα των μικροθρεπτικών συστατικών. Μία διπλή-τυφλή κλινική μελέτη με ομάδα ελέγχου που περιελάμβανε 131 συμμετέχοντες πραγματοποιήθη-κε στη Γερμανία από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δρ Rath (ΗΠΑ). Τα αποτε-λέσματα έδειξαν σημαντική μείωση στην καρδιακή αρρυθμία των συμμε-τεχόντων, εξαιτίας του προγράμματος συνέργιας μικροθρεπτικών ουσιών που ακολούθησαν. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που συνέχισαν να παίρ-νουν τα συμβατικά φάρμακά τους και, επιπρόσθετα, πήραν απαραίτητες μικροθρεπτικές ουσίες δεν αντιμετώπισαν περαιτέρω καρδιακή αρρυθ-μία. www.drrathresearch.org.
Μία πιλοτική έρευνα από το Ερευνητικό μας Ινστιτούτο έδειξε βελτίωση στην υγεία ασθενών που υπέφεραν από καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό μετρήθηκε στην ούτω καλούμενη “NYHA scale”, ένα αναγνωρισμένο πρό-τυπο που δημιουργήθηκε από το New York Heart Association για την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με καρδιακές ασθένει-ες. Το 2005 το European Heart Journal εξέδωσε μία μελέτη που επιβεβαί-ωνε τη θετική δράση της συνέργιας μικροθρεπτικών ουσιών στην υγεία ηλικιωμένων ασθενών, που υπέφεραν από καρδιακές ασθένειες.
Η επιτυχία αυτών των επιστημονικά τεκμηριωμένων φυσικών θεραπει-ών, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι αυτή η αποτελεσματική, ασφαλής και βασισμένη στα αίτια, θεραπεία, θα γίνει η προτιμώμενη ιατρική πρακτική των χρόνων που έπονται.

Τι μπορείτε να κάνετε τώρα
 
       Ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα πλεονεκτήματα των επιστημονι-κά αποδεδειγμένων, φυσικών θεραπειών για την πρόληψη και τη θεραπεία των σημαντικότερων, κοινών ασθενειών.
       Μιλήστε στην οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς σας γι 'αυτό και για την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας μας.
       Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα "Συμμαχία Για την Υγεία του Δρος Rath" και βρείτε τι επιλογές υπάρχουν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας.


Πηγή:
Γράμμα Υγείας Ιουλίου, Dr. Rath Health Foundation
www.dr-rath-foundation.org
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis